Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Logi sisse

Õppeaine 'IT sotsiaalsed, eetilised ja professionaalsed aspektid'

Nimi inglise keeles: Social, Ethical and Professional Issues in IT

Aasta:   2013/2014    2014/2015    2015/2016    2016/2017    2017/2018    

Aine koodI008
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 4 EAP
Hindamisviis Eksam

Aine eesmärk

Anda ülevaade IT laiemast ühiskondlikust taustast ning vastastikusest mõjust ühiskonnaelu teiste sfääridega; suunata üliõpilasi mõtlema mitte kitsalt tehno-loogiliselt ja majanduslikult, vaid laiendada nende arusaama oma tegevuse ühiskond-likest aspektidest; õpetada üliõpilasi IT arenguprotsessi jälgimise kaudu mõistma selle valdkonna arengu põhisuundi ja tegema tulevikuprognoose; teadvustada Internetti kui sotsiaalset nähtust; õpetada seminaride ja kirjalike tööde kaudu professionaalse eneseväljenduse ja infoesituse aluseid.

Õpiväljundid

- Omandab teadmised järgmistes valdkondades: IT arengulugu, tarkvara ja võrgusisu õiguslik regulatsioon (autoriõigus, litsentsid), professionaalsuse mõiste IT vallas, IT-ga seotud eetilised probleemid, häkkeri- ja võrgukultuur, infoühiskond
- Koostab kirjaliku töö enda valitud ainekohasel teemal ning kannab selle seminaris ette (päevaõpe)
- Suudab töötada kirjandusega ning retsenseerida kirjutisi
- Suudab kirjutada lühikesi analüütilisi tekste erinevatel ainega seotud teemadel (ajaveebis) ning töötada läbi selleks vajalikku materjali (õhtu- ja kaugõpe)
- Osaleb kursuse foorumis toimuvas arutelus ning teeb seda võrgusuhtluse häid tavasid järgides

Üldkirjeldus

Aine eesmärgiks on anda ülevaade IT laiemast ühiskondlikust taustast ning vastastikusest mõjust ühiskonnaelu teiste sfääridega (seadusandlus, haridus, teadus jpm - n.ö. "suure pildi" tajumine). Lisaks laia profiiliga üldteadmistele on eesmärgiks ka eneseväljendusoskuse parandamine (päevaõppes seminaride, õhtu- ja kaugõppes veebifoorumite ja ajaveebide kaudu).

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2016: CSE  
2015: CSE  IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  
2014: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  
2013: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  
2012: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  
2011: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2010: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2009: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2008: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2007: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS  
2006: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS  
2005: IA  ISa  ISd  TS  
2004: IA  ISa  ISd  TS  
2003: IA  ISa  ISd  
2002: ISa  ISd  
2001: IS  

Seotud ained

Asendusained
I026 IT sotsiaalsed, eetilised ja professionaalsed aspektid

Avalikud õppematerjalid

eten